Hexacage

Et bærekraftig konsept for lukket oppdrett i sjø

Nøkkeltall

12.000 tonn

Estimert produksjonskapasitet

7.800 tonn

MTB

40-50 år

Forventet levetid

<4%

Forventet dødelighet

200 μm

Filtrering inn-vann

0-50 meter

Vanninntakets dybde

70+%

Innsamling av partikulært avfall

28.000m3/time

Pumpe- og filtreringskapasitet per merd

Hs4 & Hs7,5

Sjøegenskaper komplett anlegg og enkeltcelle

Hexacages mål

En marin stålkonstruksjon med sjøegenskaper, beskyttelse og levetid som for fartøy.

Full kontroll på vannet ved å filtrere alt inn-vann, sikre rikelig vannmengde og kontrollere strømsettingen i merden.

Fjerne stressfremkallende operasjoner

Hexacage er gjennomgående bærekraftig innen biologi, miljø og energi.

Hexacage muliggjør industrialisert oppdrett i lukket sjøanlegg.

Hexacages anlegget sikrer et sunt og stressfritt oppvekstmiljø.

Hexacage - en marin stålkonstruksjon

Merden

Høyde: 28m
Diameter: 36m
Innvendig vannvolum: 21.000 m3

Kragen

Høyde: 7m
Diameter: 46m
Innvendig volum: 8.000m3
Dekningsområde: 1.000m2

Den integrerte merden og kragen

Fôrsystem
Trengesystem
Ballastsystem
Avfallshåndtering/oppsamling
Håndtering av død fisk
Lys, sensorer og kameraer
Fleksibelt vanninntak
OX-system

Nøkkelfunksjoner med biologisk fokus

Alt inn-vann filtreres for å fjerne lus, larver og egg.

Fleksibelt vanninntakssystem for å hente vann fra temperaturgunstig dybde.

Kontrollert hydraulikk i merd for å optimalisere vannstrømmen i forhold til fiskestørrelse.

Pumpefri overføring av fisk til annen merd eller fartøy

Skånsom trenging

Biologisk gevinst

Ingen rømming - ingen predatorer

Ingen lus eller lusebehandling

Ingen forurensing fra notvask

Ingen bruk av rensefisk

Forbedret biologisk ytelse

Dødelighet forventet redusert til under 4%

Ønsker du mer utdypende informasjon?

Eller send oss en forespørsel

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.